Osiguranje kvaliteta

Sistem osiguranja kvalitete garantuje besprijekoran kvalitet proizvoda

BERLIN-CHEMIE raspolaže temeljito osmišljenim i pravilno primijenjenim sistemom osiguranja kvaliteta.

Kao proizvođač lijekova vrlo ozbiljno shvatamo svoju odgovornost prema našim klijentima - pacijentima, ljekarima, apotekarima i dobavljačima. Uz zajedničku saradnju i podršku cjelokupnog osoblja BERLIN-CHEMIE-a, naš najvažniji prioritet je da postignemo maksimalno zadovoljstvo klijenata.

To garantujemo proizvodnjom lijekova koji su:

  • veoma efikasni
  • izuzetno sigurni
  • visoko kvalitetni

Naši se lijekovi proizvode i provjeravaju u skladu sa međunarodnim pravilima dobre proizvođačke prakse (GMP). Svi detalji proizvodnje, kao i in-procesna i kontrola kvaliteta se strogo evidentiraju.

Nove proizvode razvijamo u skladu sa smjernicama dobre proizvođačke (GMP), kliničke (GCP) i laboratorijske prakse (GLP).


PRETRAŽI