Naša međunarodna ekspertiza

Unutar MENARINI Grupacije na globalnom nivou, kompanija BERLIN-CHEMIE je odgovorna za preko 30 država srednje i istočne Evrope, kao i za države CIS regiona. U većini država, kompaniju BERLIN-CHEMIE predstavljaju podružnice ili predstavništva.

Kao pouzdan partner u sektoru zdravstva, naša je namjera doprinijeti rješenju složenih zdravstvenih politika u ovim regionima sa našim proizvodima i našim praktičnim znanjem. U tu svrhu, kompanija BERLIN-CHEMIE je razvila partnerstva na svim nivoima u mnogim državama.

Naši lokalni zaposlenici su naši garanti za naše poslovanje. Motivirani i dobro obučeni, mogu se osloniti na inovativne proizvode iz istraživanja Grupacije MENARINI, kao i na tradicionalne i provjerene lijekove za registraciju i marketing.

Uspješna saradnja između naših međunarodnih zaposlenika i sjedišta kompanije BERLIN-CHEMIE osigurava planiranje dokumentacije, proizvoda i proizvodnje u Berlinu, kao i fleksibilnu logistiku u različitim vremenskim i klimatskim zonama.

Kratki pregled BERLIN-CHEMIE lokacija

Ovdje možete naći pregled svih lokacija kompanije BERLIN-CHEMIE: