MENARINI grupacija

Vodeća talijanska farmaceutska kompanija

MENARINI grupacija sa sjedištem u Firenci vodeća je talijanska farmaceutska kompanija. Posluje u preko 130 država širom svijeta. Sa preko 125 godina istorije, Grupacija garantira međunarodno priznat kvalitet.

Sveukupno preko 17.000 zaposlenih MENARINI grupacije svakodnevno se trudi da ponudi inovativna zdravstvena rješenja i da poboljša život ljudi. Godišnji svjetski promet Grupacije iznosi 3,6 milijardi eura.

> 17,000 zaposlenika

> 130 država

€ 3.6 mlrd  Prodaje

Finansijski rezultati svjedoče o efikasnoj strategiji na temelju istraživanja, inovacija i internacionalizacije, kao i sposobnosti da se podjednako prepoznaju i ispune kako zahtjevi i potrebe liječnika tako i pacijenata.

Jedna od glavnih prednosti filozofije kompanije MENARINI je njena saradnja sa međunarodnim partnerima: Cilj je razvijati sinergije koje vode do inovativnih rješenja, farmaceutskih proizvoda i usluga u zdravstvenom sektoru.

U kompaniji MENARINI, visok nivo kvaliteta čini osnovu zajedničke korporativne strategije. Sve korporativne strukture uključene su u različite nivoe procesa proizvodnje lijekova: efikasan sistem koji je stvorio jedinstvenu radnu referencu za osiguranje kvaliteta u svakoj fazi, od istraživanja do proizvodnje, od prodaje do pružanja naučnih informacija. Sve to radimo sa jednim ciljem na umu: izvrsnost. 

Širom svijeta, Grupacija posluje sa sedam istraživačkih centara i 16 proizvodnih lokacija, koja godišnje proizvedu preko 585 miliona jedinica lijekova.

Rast Grupacije ostao je konstantan u pogledu njenog prometa i radne snage i rezultat je korporativne strategije koja se temelji na istraživanju i razvoju i internacionalizaciji. Ovakav način razmišljanja je također od koristi za kompaniju BERLIN-CHEMIE, koja dosljedno i uspješno provodi ovu strategiju u svom području odgovornosti.

Ostale teme