Odgovornost

Za kompaniju BERLIN-CHEMIE odgovornost je na prvom mjestu. Kao proizvođač farmaceutskih proizvoda utemeljenih na istraživanju, cilj nam je doprinijeti zdravstvu širom svijeta razvijanjem i proizvodnjom inovativnih proizvoda. Sarađujući sa širokim spektrom zdravstvenih radnika, u mogućnosti smo pacijentima obezbijediti pristup inovativnim opcijama terapije.
Pored toga, smatramo da je to naša dužnost, u skladu sa Kodeksom ponašanja MENARINI grupacije, slijediti održiv razvoj i razvoj koji gleda naprijed. Mi smo ovdje da djelujemo ekonomski, ekološki osviješćeno kao i društveno.

Ostale teme