Naša historija

Farmaceutski proizvođač sa bogatom tradicijom, u srcu Evrope 

    

 

 1890 – Kahlbaum Laborpräparate

Johannes Kahlbaum osnovao je 1890. godine hemijsku i farmaceutsku kompaniju "Kahlbaum Laborpräparate". Nekada se stara tvornica nalazila na trenutnim poslovnim prostorijama kompanije BERLIN-CHEMIE AG u Berlinu-Adlershofu. Početkom 20. stoljeća, kompanija Kahlbaum Laborpräparate već je zapošljavala preko 250 osoba koje su proizvodile preko 1.000 različitih laboratorijskih hemikalija i prvih lijekova.


1927 – od Schering-Kahlbaum AG do Schering AG

Nakon što se kompanija pripojila kompaniji Schering, sa sjedištem u Berlinu-Wedding, 1927. godine, pripadala je jednoj od najvećih hemijskih i farmaceutskih kompanija u državi, a preimenovana je u Schering-Kahlbaum AG.

Tek deset godina kasnije, 1937. godine, kompanija je ponovo usaglasila svoju cjelokupnu strategiju nakon potpunog preuzimanja od strane kompanije Schering AG: Od tada pa nadalje, kompanija se fokusirala na proizvodnju ne samo hemijsko-tehničkih proizvoda, nego sve više i farmaceutskih proizvoda.


1956 – VEB Berlin-Chemie

Nakon završetka Drugog svjetskog rata, tvornica Adlershof kompanije Schering AG nalazila se u sovjetskoj okupacijskoj zoni, a time i u kasnijoj Njemačkoj Demokratskoj Republici. Kao rezultat demontaže, kompanija gubi mašine, opremu, laboratorijska postrojenja i sirovine, ali istovremeno se proizvodnja nastavlja po nalogu vojne uprave. Veliki dio proizvoda je zaplijenjen od strane okupacijskih sovjetskih snaga kao ratna odšteta. Godine 1948. tvornica Adlershof je nacionalizovana i pretvorena u javno preduzeće.

Od sredine 50-ih godina nadalje kompanija se potpisivala kao VEB Berlin-Chemie. U godinama koje su uslijedile, kompanija u javnom vlasništvu razvila se u jednu od najvećih hemijskih kompanija sa proizvodnjom lijekova u Njemačkoj Demokratskoj Republici. Osim penicilina, inzulina i kloramfenikola, kompanija VEB Berlin-Chemie proizvodila je pesticide i proizvode za suzbijanje štetočina, kasnije i silikate za stambenu izgradnju i sirovine za tekstilnu i kozmetičku industriju.


1990 – Osnivanje BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft (PLC)

Neposredno prije pada Berlinskog zida, kompanija je pretvorena u javnu dioničku korporaciju kako bi osigurala svoju budućnost. To je također vodilo preusmjeravanju: Od tog trenutka pa nadalje, kompanija BERLIN-CHEMIE se specijalizirala isključivo za farmaceutske proizvode i uskladila svoju proizvodnju međunarodnim standardima. Tokom radikalne pretvorbe, kompanija je uložila preko 100 miliona njemačkih maraka (DM). Ponovnim ujedinjenjem, bivšem Treuhandanstaltu povjerena je prodaja novoosnovane kompanije BERLIN-CHEMIE AG, koja je stavljena na međunarodno nadmetanje.


1992 – Prodaja talijanskoj Menarini grupaciji

U postupku međunarodnog nadmetanja, najveća talijanska farmaceutska kompanija, MENARINI grupacija, kupila je kompaniju BERLIN-CHEMIE AG 1992. godine, prije nego što je sveobuhvatno proširila posebno odjele za marketing i prodaju, kako bi se kompanija prilagodila da odgovori izazovima tog vremena. Kompanija BERLIN-CHEMIE, kao cjelina, posluje na njemačkom farmaceutskom tržištu od 1993. godine, a velike ekonomske uspjehe postiže od 1994. godine. U protekle dvije decenije, kompanija BERLIN-CHEMIE se razvila u proizvođača lijekova koji uspješno posluje na međunarodnom nivou.

Ostale teme