Naš cilj

Zajedno - za život

Otkako je kompanija BERLIN-CHEMIE postala dio globalno uspješne MENARINI grupacije, kompanija doživljava održivi rast i uspješnu ekspanziju. Lansiranjem proizvoda koji su prilagođeni zdravstvenim potrebama kako pacijenata tako i liječnika, kompanija BERLIN-CHEMIE je u mogućnosti ponuditi svojim korisnicima širok spektar proizvoda, između ostalog u području kardiologije, respiratornih bolesti, dijabetesa, gihta i u budućnosti, onkologije.

U kompaniji BERLIN-CHEMIE ponosni smo na naše saradničke partnerske odnose sa našim kupcima, jer nam to omogućava da budemo u tijeku sa kontinuiranim napretkom u vezi sa lijekovima koji se temelje na dokazima i identificiramo mogućnosti pomoću kojih naši proizvodi mogu presudno poboljšati život pacijenata.

Naš cilj je brzo lansiranje novih lijekova na tržište kroz naša partnerstva i ugovore o licenci sa drugim kompanijama na međunarodnom i nacionalnom nivou, jer to omogućava našim kupcima pristup širem spektru najsavremenijih terapijskih mogućnosti koje su dostupne.

Ključ ovog uspjeha leži u vještinama ljudi koji rade za kompaniju BERLIN-CHEMIE. Naši zaposlenici su fokusirani zaposlenici koji se mogu pohvaliti dugogodišnjim iskustvom u medicinskom marketingu.

Pod pokroviteljstvom MENARINI grupacije, strateški korporativni ciljevi kompanije BERLIN-CHEMIE leže u poljima istraživanja i razvoja i internacionalizacije. Obje strategije imaju za cilj omogućiti pacijentima širom svijeta pristup inovativnim proizvodima koji ublažavaju njihovu patnju. Kompanija BERLIN-CHEMIE dosljedno provodi ove korporativne ciljeve u Njemačkoj, istočnoj Evropi i državama CIS regiona kako bi poboljšala kvalitet života pacijenata.

Ostale teme