Kodeks ponašanja MENARINI grupe

Integritet i etika su temelj svih naših aktivnosti 

Kodeks ponašanja MENARINI grupacije izražava vrijednosti koje našu Grupu nadahnjuju u njenom radu. Ni na koji način namjera poslovanja u interesu MENARINI grupacije ili direktne ili indirektne podružnice, ne može opravdati usvajanje ponašanja koje je u suprotnosti sa načelima sadržanim u ovom Kodeksu ponašanja.

Uvjereni smo da je stalno postavljanje integriteta i etike u temelj naših aktivnosti izvor naše snage i ključ za stalno rastući uspjeh.

Ovaj kodeks nije samo zbirka riječi na listu papira, već direktan, konkretan vodič za nadahnuće ponašanja direktora, rukovodioca i zaposlenika u Italiji i inozemstvu, kao i posvećenost kolektivu na temelju svjesnih aktivnosti u vezi sa našim interesnim grupama.

Kodeks ponašanja Grupacije MENARINI primjenljiv je za sve kompanije Grupacije, bez obzira gdje se nalaze u svijetu.

Skinuti

Ostale teme