Održivost i društvena posvećenost

Posvećeni održivom razvoju

Naš cilj je doprinositi zdravstvu u cijelom svijetu razvijanjem i proizvodnjom inovativnih lijekova. Kao farmaceutski proizvođač, imamo posebnu odgovornost za naše proizvode. Kako bi se spriječili rizici za potrošače, naši proizvodi su predmet stalnog nadzora i testiranja kako bi se osigurao njihov izvrstan kvalitet. To također uključuje i naše moderne uslove proizvodnje. Smatramo da je naša dužnost slijediti održiv razvoj i razvoj usmjeren na budućnost, te stoga djelovati na ekonomski, ekološki osviješten i društveni način.  

Odgovornost za okoliš

Prilikom proizvodnje lijekova, preuzimamo odgovornost za uštedu resursa i ozbiljno smanjenje uticaja na okoliš i posvećeni smo stalnom poboljšanju svojih ekoloških performansi i performansi koje se odnose na energiju, koliko je to ekonomski izvedivo.

Koristimo prednost brojnih mogućnosti za uštedu energije, na primjer, te tako doprinosimo zaštiti klime. Pored toga, nastojimo kontinuirano povećavati efikasnost sirovina i ambalažnog materijala koji koristimo putem odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Odgovornost za naše zaposlenike

Vjerujemo da je zaštita na radu menadžerska odgovornost. Iz tog razloga, osiguravamo uvjete u kompaniji koji svim zaposlenima omogućavaju da svoj posao obavljaju u sigurnom okruženju i okruženju bez nezgoda.  Opasnosti i rizici se sistematski uklanjaju ili svode na minimum.

Kroz strukturne mjere, tehničku opremu, početno i dodatno usavršavanje naših zaposlenika i blisku saradnju sa vlastima, osiguravamo sigurnost naših zaposlenika i partnera.

Ostale teme