Odricanje od odgovornosti

Stranice naše web stranice navode informacije o našoj kompaniji, proizvodima i ostalim uslugama. Svi podaci pažljivo su istraženi i prikupljeni te se redovno ažuriraju. Bez obzira na naše nastojanje da omogućimo tačne, potpune i redovno ažurirane sadržaje, ne snosimo nikakvu odgovornost za navedeno, bilo izričito ili implicitno. Ove stranice služe opštem informisanju, no ni na koji način nisu zamjena za ljekarski, poslovni niti bilo koji drugi savjet. Iz tog je razloga isključena svaka mogućnost bilo kakve novčane odštete za bilo koju direktnu ili indirektnu štetu nastalu zbog upotrebe web stranica i informacija koje sadrže.

Ako naše web stranice sadrže ili ukazuju na informacije trećih strana, ne smije ih se razumjeti kao naše preporuke. Budući da ne provjeravamo tačnost, neposrednost niti pravnu valjanost takvih informacija u bilo kojem smislu, razumljivo je da za njih ne možemo snositi odgovornost.

Program, kao i njegovi sadržaji, podaci, slike i dr. zaštićeni su autorskim i ostalim zakonskim pravima vlasništva. Također ne zaboravite da su svi nazivi proizvoda i ostale odgovarajuće oznake zaštićeni zakonom o robnim markama. Bilo koja upotreba, uključujući umnožavanje, distribuciju i obradu, dozvoljena je samo unutar pravno propisanih okvira te isključivo uz odobrenje nositelja prava.

Zadržavamo izričito pravo na izmjene sadržaja web stranica u bilo kojem trenutku.

© BERLIN-CHEMIE AG

Ostale teme